Privacy Verklaring

Ik respecteer de privacy van persoonsgegevens en zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze website verzamelt daarom ook geen persoonlijke gegevens en er worden geen cookies geplaatst.

Als je bij mij een traject volgt, worden alleen die gegevens door mij gevraagd en opgeslagen die nodig zijn voor de coaching, training, facturering, boekhouding en documentatie van het traject.

Je kunt je dossier natuurlijk inzien en op jouw verzoek zal ik het dossier ook vernietigen, behoudens de wettelijk voorgeschreven gegevens in verband met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn.

Papieren gegevens worden in een afsluitbare kast bewaard en de digitale gegevens worden in een beschermde digitale omgeving opgeslagen.

Alle gegevens die ik van je vraag, dienen uitsluitend voor het traject zelf. Ik zal geen gegevens aan anderen geven of verkopen. Wanneer het noodzakelijk is gegevens of uitkomsten van testen door te geven aan derden zal ik dat alleen doen na vooraf schriftelijke toestemming van je te hebben verkregen. Alleen na die toestemming geef ik door wat specifiek benoemd is in die toestemming.

Deze manier van werken past bij de betrouwbare partij die ik ben.

Alle partijen waar ik mee werk hebben aangegeven te voldoen aan de eisen van de AVG en waar nodig heb ik verwerkersovereenkomsten met hen afgesloten.

Wil je een afspraak maken of heb je een vraag?

Vul dan de onderstaande velden in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Of bel 06 - 42 72 68 50 voor direct contact.